Hidden China

Het project Hidden China is geïnspireerd op de oude Hutongs van Beijing/Peking waarbij het verval en de combinatie van verschillende materialen mij hebben aangezet tot materiaalexperimenten in kleur, vorm en constructie. De Hutongs worden van een dusdanig slechte kwaliteit gemaakt dat men om de tien jaar genoodzaakt is om een wijk af te breken en opnieuw op te bouwen. De tijdelijkheid van een Hutong heeft geresulteerd in een serie krukjes waarbij een toegankelijke deconstructie en de esthetiek van een Hutong leidend is geweest in het ontwerpproces.