The Mass Collective

We zien in de huidige maatschappij dat het consumptiegedrag een absurdistisch karakter heeft gekregen. Mensen blijven maar kopen zonder, zo lijkt het, aan de consequenties hiervan te denken. De socioloog Colin Campbell zegt hierover: ‘Het gaat niet om het directe gebruik van het consumptiegoed, maar het verlangen naar dat product en de fantasie van wat het ons zal brengen schenkt bevrediging. De daadwerkelijke aankoop van het product is slechts een manier om die illusie te ondersteunen. Zodra het product gekocht is, richt ons verlangen zich op nieuwe fantasieën.’Als we uitgaan van de ideeën van Campbell zouden we kunnen stellen dat we de term ‘Fata Morgana’ als metafoor kunnen gebruiken voor ons huidige consumptiegedrag. De Fata Morgana is een luchtspiegeling die een illusie creëert. Het word gezien als een fictief lichtpuntje in de duisternis. Het aanschaffen van een consumptiegoed aldus Campbell, zorgt voor hetzelfde. Je denkt iets aan te schaffen dat je verlangens bevredigd maar na het gekocht te hebben richt je verlangen zich direct op een andere, op de volgende, fantasie.We zouden zo zelfs kunnen stellen dat de Fata Morgana een metafoor is voor de utopie. De Fata Morgana projecteert je, op dat moment, grootste verlangens. Deze verlangens worden gevisualiseerd maar zijn echter nooit bereikbaar, tastbaar of realiteit. Een zeer bekend voorbeeld is de oase in de woestijn, die ook een Fata Morgana, een illusie is.

Lennart Bras, Han Janssen, Mijke Pasmans & Iris de Vries